ภาษา : ไทย
  

  นาฬิกา
23 กุมภาพันธ์ 2567


  สถิติของเว็บไซต์
21/05/2562
08/12/2566
446753
39233


  สังคมออนไลน์
  


  ติดต่อเรา


  ลิงค์โฆษณา
ไม่พบข้อมูล


  บทความ
ไม่พบข้อมูล


กดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก


 ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท 
บริษัท ยู.พี.เอ็น.อินดัสเทรียล เท็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน ปีพ.ศ. 2538 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก และรับติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ 135/10 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบสถาปนิก ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย(Safety) และฝ่ายบริการ และด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปีในธุรกิจนี้ ทีมงานบริหารและพนักงานของบริษัท ยู.พี.เอ็น. อินดัสเทรียล เท็ค จำกัด ยังมีความสามารถและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าและความเชื่อมั่นต่อไป


 อนุสิทธิบัตร (เครื่องกดเสาเข็มระบบไฮดรอลิก)

อนุสิทธิบัตร (เครื่องกดเสาเข็มระบบไฮดรอลิก) 


 ข่าวสาร

รับบริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก