Languages : English
  

  Clock
13 July 2024


  Statistic
21/05/2019
01/03/2024
645892
45509


  Social Network
  


  Contact Us


  Banner Link
There is not data.


  Article
There is not data.


About Us


   
สีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต ในสมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์ได้ค้นพบสีจากแหล่งต่าง ๆ จากพืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุนานาชนิด จากการค้นพบสีต่าง ๆ จึงได้นำเอาสีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น นำมาระบายลงไปบนสิ่งของ, ภาชนะเครื่องใช้หรือรูปปั้น รูปแกะสลัก รวมทั้งใช้สีวาดลงไปบนผนังถ้ำ, หน้าผา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกด้วย เริ่มแรก มนุษย์รู้จักใช้สีเพียงไม่กี่สี เพราะสีที่นำมาใช้นั้น ทำมาจากพืช, สัตว์, ดิน, แร่ธาตุต่าง ๆ รวมถึงขี้เถ้าหรือเขม่าควันไฟ จัดเป็นสีที่พบทั่วไปในธรรมชาติ ต่อมาได้มีการดัดแปลงวิธีการให้ได้มาถึงสีต่างๆ โดยการนำมาทาบนเนื้อสัตว์แล้วย่างไฟ ไขมันจะละลายและหยดลงดิน กลายเป็นสีสันที่น่าสนใจ และมีการนำมาทาบนวัตถุอื่นๆ ทำให้สีติดนานขึ้น ดังนั้นไขมันที่ได้นี้ จึงทำหน้าที่เป็นส่วนผสม (binder)สำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสี มีหน้าที่ทำให้เกาะติดผิวหน้าของวัสดุที่ถูกนำไปทาระบาย นอกจากไขมันแล้วยังมีการนำไข่ขาว, ขี้ผึ้ง (Wax), น้ำมันลินสีด (Linseed), กาวและยางไม้ (Gum arabic) เคซีน (Casein: ตะกอนโปรตีนจากนม) และสารพลาสติกโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้เป็นส่วนผสม ทำให้เกิดสีชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา ต่อมาได้มีพัฒนาการและวิวัฒนาการมากขึ้น สีไม่ได้มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการประดิษฐ์ คิดค้น และผลิตสีใหม่ ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก